Tạp chí Sông Hương số 295,tháng 9/2013  CHUYÊN ĐỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG.Xin giới thiệu 3 bản nhạc trong tuyển tập này.PVC 20/9/2013


Nhạc và lời: NGUYỄN VIỆT

Nguồn;B́a 4 Tạp chí SÔNG HƯƠNG số 295,tháng 9/2013

 

Nhạc và lời: DƯƠNG BÍCH HÀ
 

Nhạc và lời: NGUYỄN VĂN VŨ