Paracels dispute and the impacts towards Southeast Asian human life

客观资料TưLiệu ChủQuyền VN
Tham-Luận Biển Đông
Chinese Landmen
Bản-Đồ Nước Triệu km2
T́m Bản-Đồ Nước Việt
Hải Phận Triệu Km2
Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2 (tiếp)
Hải Phận Valencia
Forum Openings
TàiLiệu PhápLư
Tonkin Gulf
Law of the Sea
RVN WhitePaper75
Monique-C-Gendreau
Lawyers' Opinion
Facts & Fictions
VN vs Chinese
VN Sovereignty
VN Water Culture
Declarations
SRVN's View
Observers' Seat
Taiwan Analysis
Naval Battles
Time Line
NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa
NguyễnNhă- HànChấnHoa
China Arguments
China's Boundary
China's Policy
China Next War
ChinaPropaganda-LuuVanLoi
Giải Ảo! HăyTỉnh Giấc Mơ Ma
AnhHùng NguyễnThànhSắc
ThuỷThủĐoàn HQ-4
ChiếnThuật ĐầuChữ T
HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa
Trận HoàngSa Hồ Hải
Hải-Chiến theo Trung-Cộng
Hải-Chiến theo BùiThanh
Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến
TâySa HảiChiến
HQ16-HQ5 Bắn Nhau
QuanBinhTC HoàngSa1974
HQ5-Ră Ngũ
Đại-Tá Ngạc Ở Đâu
ChuyệnMột ConTàu
Bông Hồng Cho Nhựt-Tảo
Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa
DanhSách CốThủ HoàngSa
TrươngVănLiêm-HQ5
TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử
Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu
AnhHùng BH NguyễnVănVượng
TưởngNiệm AnhHùng NguyễnVănĐồng
Phạm Ngọc Đa AnhHùng Tử-Sĩ
TaoBanNuocKhong
VĩnhBiệt NguyênNhi
CáchNhìn LịchSử XâmLược
NgườiLínhGiàHQ4 NgôThếLong
NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa
VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa
Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm
HànhQuân TrầnHưngĐạo47
Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4
Tài-Liệu CTCT/VNCH
Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến
TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT
Lố bịch kiểu Tàu phù
Hải-Chiến theo LữCôngBảy
Pḥng-Tai của HQ-4
Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ
TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch
AnhHùng BùiQuốcDanh
VũĐ́nhQuang-AnhHùngHảiPháo
Anh-Hùng Vương-Thương
VưongThếTuấn: HQ4 Xin Rút Lui
Người AnhHùng HoàngSa
Thư HT PhạmTrọngQuỳnh
Thư Bạn ĐồngMôn ChuVănAn
T́m Hiểu Gerald Kosh
Văn Tế HoàngSa
Những BàiCa HảiChiến HS
Thơ 32 Năm Kỷ-niệm
Thư Người Giám-Lộ
BứcThư 15 Năm
24 Years After Naval Battle
Tiểu Sử Vũ Hữu San
Tựa
ToànTập TàiLiệu HCHS
Tổng-kết Hải-Chiến
Hồi Kư Của NgườiVề Từ HoaLục
Thư Riêng Về Đơn-Vị
GiớiThiệu Dự Án
Gặp lại Niên-Trưởng NBT
TrùmMền HôXungPhong

E-mail: vuhuusan@yahoo.com

Welcome to Our Paracels Forum Updated:04/26/18

Please click!

Vietnam's Continental Shelf

Xin Mời Quư-Vị & các Bạn Click Vào Xem Nhóm .tk: http://vuhuusan.tk/,

  http://luocsu.tk/, http://biendong.tk/,     http://haichienhoangsa.tk/, http://hovuvo.tk/,     http://paracels.tk/,     http://dialybiendong.tk/,     http://ghethuyen.tk,     http://hovuvovietnam.tk/,    http://bepviet.tk,

-Xin chân-thành cảm ơn Quư-Vị Visitors đă nháy chuột, giúp cho các "free websites" này không bị xoá.


Trân trọng giới thiệu http://www.vietnamparacels.org

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VIỆT NAM,

một đường dẫn mới hoàn thành trong thời gian gần đây.


Questions about History ?

Here are several comments on the issue of South China Sea.

(1) By the law of sea, merely discovery of an island does not guarantee a sovereignty.

(2) The first time China sent its stationed troop to Nansha Islands (Taiping) is 1910 by the navy minister Li Zhun. Due to the Xin Hai Revolution of 1911, they starved there soon.

(3) The sovereignty over one island does not guarantee the sovereignty over uninhabited surrounding islands unless the military takes regular patrol around them.

(4) The sovereignty over one island grants China the territory claim 12 nautical miles around it, not the entire sea.

(5) Zeng Mu An Sha is 20 meters below sea-level. It can not be a basis for a territory claim. Its original name is James, after its discoverer. Zeng Mu was made up arbitarily by the ROC government.

(6) The PRC declared in 50's (signed by Zhou En Lai), that Yellow Sea and Bo Hai are China's inner seas, East Sea (including the Taiwan Strait) and South Sea are open waters.

(7) China has been asked by foreign countries the historical or legal background for Chinese maps about the South Sea. The PRC foreign ministry has not been able to give an answer.

ChineseTerritory.JPG (16528 bytes)

Chinese Territory ???!!!


Opinions about Vietnam's legal rights

For its part, Vietnam asserts that: "[It] has maintained effective occupation of the two archipelagos [Paracel and Spratly islands] at least since the 17th century when they were not under the sovereignty of any country, and the Vietnamese State has exercised effectively, continuously and peacefully its sovereignty over the two archipelagos until the time when they were invaded by the Chinese armed forces."

Hanoi also claims that France administered the islands as part of its protectorate and that these rights passed to Vietnam with the demise of French Indochina. France claimed to have occupied Spratly Island itself in 1930. In April 1975 North Vietnamese forces seized six of the Spratly Islands which had been held by South Vietnamese troops. Chinese and Vietnamese forces clashed in the Spratly Islands in March 1988. The 'Battle of Fiery Cross Reef' left about 75 Vietnamese killed or missing and three Vietnamese ships ablaze.

Vietnam currently occupies 25 Spratly Islands features, the most of any claimant state. It claims all the Spratly Islands, whether on the basis of sovereignty over the islands themselves or as a consequence of claims based on its mainland continental shelf jurisdiction.

Jane's information Group: A code of conduct for the South China Sea? 


Updated Thu., Apr. 01, 1999 at: Lon 3:14 p.m. Pra 4:14 p.m. NY 10:14 a.m. HK 10:14 p.m.

China Rejects Philippines' Tribunal Challenge

BEIJING, Apr. 01, 1999 -- (Agence France Presse) China rejected Thursday suggestions that it should refer a territorial dispute with the Philippines in the South China Sea to an international tribunal. 

"China holds irrefutable sovereignty over the Nansha (Spratly) Islands and adjacent waters," foreign ministry spokesman Sun Yuxi told a news briefing.

"The two sides have had friendly talks on the issue and have agreed to refrain from doing things that would escalate the situation," Sun said.

"To internationalize this issue would escalate the situation further," he said.

Philippine President Joseph Estrada on Wednesday cancelled a planned visit to China in May because of the diplomatic row over a reef in the South China Sea's Spratly islands, which China refers to as Nansha.

The diplomatic row began when Manila discovered small, octagon-shaped Chinese structures on Mischief Reef in 1995.

Beijing in 1998 expanded the structures into modern, three-story concrete buildings that it insists are a shelter for fishermen and have no military purpose.

Mischief Reef is just 135 nautical miles from the Philippines island of Palawan. ( (c) 1999 Agence France Presse)


  MapSEAsia.jpg (9845 bytes)


 
ThuGuiBanTa.gif (5006 bytes)
http://www.geocities.com/Tokyo/Shrine/6827/


VuHuuSanWaterWorldLogo.gif (5837 bytes)

http://members.tripod.com/luotsong/

Ca Khúc Nguyễn Văn Thành và Bạn Hữu

 

1. Speaker Ra Biển Gọi Thầm - thơ Trần Trung Đạo (Download)Ba`i Mo+'i
2. Speaker Hoàng Sa - thơ Dân Bắc (Download)Ba`i Mo+'i
3. Speaker Tự Do Hay Là Chết - thơ Lê Văn Thành (Download)
4. Speaker Hảy Ngồi Lại! (Download)
5. Speaker Anh Có Thấy? (Download)

 

Free Web Hosting