Quan Binh Trung-Cộng tại Hải-chiến Hoàng-Sa 1974

 西沙海战指挥员tây sa hải chiến chỉ huy viên

   Vũ-Hữu-San, 2010

        

Việc cưỡng chiếm Quần đảo Hoàng Sa đă được phía Trung Quốc tính toán và lên kế hoạch rất kỹ. Trận đánh này nằm trong kế hoạch chiến lược lớn hơn của Trung Quốc, không như ư kiến của một số người cho rằng, do phía VNCH không khéo xử sự, để bị rơi vào t́nh trạng khiêu khích, tạo cơ hội cho Trung Quốc “ra tay”, như bài viết của Nguyễn Hữu Hạnh: Lộ Diện Kẻ Đánh Mất Hoàng Sa Sau 33 Năm, mà nhiều người đă đọc qua.[1]

            Sau đây là các nét chính trong tổ-chức của Trung-Cộng khi chúng thi-hành chiến-lược xâm lăng Hoàng-Sa với đầu năo là Mao-Trạch-Đông

            Một ngày đầu tháng 1 năm 1974. Chu Ân Lai, Thủ tướng Quốc Vụ viện và Diệp Kiếm Anh, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương đưa tŕnh Chủ-Tịch Mao Trạch Đông một báo cáo nêu ra: v́ hành vi xâm lược của quân đội Nam Việt, họ đă đề xuất đối sách nên áp dụng là tăng cường tuần tra với các biện pháp quân sự tương ứng, bảo vệ quần đảo Tây Sa. Mao Trạch Đông đọc qua báo cáo rồi ch́m sâu vào trong hồi ức và suy nghĩ sâu xa. Chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo Nam Hải là không thể tranh căi; Tây Sa và các đảo khác đều là một phần không thể chia cắt của lănh thổ Trung Quốc. Mao tự nói với ḿnh: “xem ra không đánh một trận, không thể bảo vệ quyền lợi Hải dương của Trung Quốc! Ư kiến của Ân Lai, Kiếm Anh rất đúng!”

            Được sự ủy nhiệm và ủng hộ của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai chủ tŕ Hội nghị về vấn đề quần đảo Tây Sa do Trung ương Đảng, Quốc Vụ viện, Quân ủy trung ương và người phụ trách các mặt có liên quan họp tại Bắc Kinh, đă có đánh giá đầy đủ việc có thể phát sinh vũ trang xung đột. Đêm khuya, Chu Ân Lai chủ tŕ Hội nghị Bộ Chính trị, và đề nghị Quân ủy trung ương thành lập tiểu tổ 5 người do Diệp Kiếm Anh đứng đầu và Vương  Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Đặng Tiểu B́nh, Trần Tích Liên tham gia, thảo luận và xử lư việc lớn của Quân ủy và công việc tác chiến khẩn cấp. Một lúc sau, ông cùng Vương  Hồng Văn liên danh báo cáo lên Mao Trạch Đông, một lần nữa Mao Trạch Đông biểu thị đồng ư. Rồi sau đó tổ tăng thêm Tô Chấn Hoa thành 6 người, thay trung ương Đảng xử lư vấn đề tác chiến Tây Sa, do các đồng chí Diệp Kiếm Anh và Đặng Tiểu B́nh (mới được khôi phục công tác Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương ngày 5 tháng 1 năm 1974) phụ trách.[2]

          5 giờ 40 phút ngày 19/1 lần thứ hai, Chu Ân Lai lại gọi điện cho Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu nói, xem ra ngày hôm nay có khả năng đánh nhau. Họ Chu vừa đặt máy là Đặng Tiẻu B́nh, Diệp Kiếm Anh v.v. đă đến ngay pḥng trực ban của Cục Tác chiến. Phó Tổng Tham mưu trưởng Hướng Trọng Hoa, Phó Tư lệnh hải quân Khổng Chiếu Niên, Phó Tư lệnh Không quân Trương Tích Tuệ cũng đến. Câu nói đầu tiên của Đặng là, hăy báo cáo t́nh h́nh một chút. Sau đó Đặng nói, trước tiên cần xác định rơ quan hệ chỉ huy, bộ đội lục, hải, không quân tham chiến do Hứa Thế Hữu, Tư lệnh quân khu Quảng Châu chỉ huy. Tiếp đó Đặng Tiểu B́nh ra lệnh tác chiến bằng miệng. Sau khi các tham mưu tác chiến có ư kiến, Đặng sửa mấy chữ và mấy dấu câu cá biệt, hỏi những lănh đạo khác có ư kiến khác hay không. Sau đó Đặng Tiểu B́nh vung tay, nói quả đoán: “Gửi đi”. Và như vậy điện báo đă được gửi tới Quân khu Quảng Châu.

 

Tổ 6 người do Diệp Kiếm Anh đứng đầu với Vương  Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Đặng Tiểu B́nh, Trần Tích Liên, Tô Chấn Hoa.

 

Tổ chỉ huy và Đặng Tiểu B́nh họp bàn việc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974.

 

             Tại Quảng Châu, Tư lệnh Quân khu Hứa Thế Hữu chỉ huy các lực-lượng tham chiến gồm Hải Lục Không quân, có phụ tá là Nam Hải Hạm Đội Tư Lệnh Viên Trương Nguyên Bồi. 

 

            Nhóm đầu năo Trung Cộng tạm thời th́ đoàn kết như vậy, nhưng sau trận này, chúng trở lại tiếp tục cấu xé, thanh toán nhau, đến cả Chủ Tịch nước mà cũng mạng vong... Gia đ́nh thân thích của họ vạ lây, nhiều người bị thương tật, ném lầu, tù tội chết oan... Người Tàu Cộng với nhau thật là tàn nhẫn, vô nhân đạo.[3]

            Người ta nhớ Mao Trạch Đông qua cuộc cách mạng văn hóa, loại dần Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu B́nh và Bành Chân, đưa Giang Thanh lên làm người dương cao ngọn cờ văn hóa. Trương Xuân Kiều cùng Diêu Văn Nguyên và Vương  Hồng Văn là các lănh đạo ở Thượng Hải hùa theo thành nhóm 4 người. Lưu Thiếu Kỳ (Chủ tịch nước) qua đời trong tù năm 1969. Thủ tướng Chu Ân Lai chấp nhận Cách mạng Văn hóa nhưng không ủng hộ nhóm "Tứ Nhân Bang", đă giành lại quyền hành và đưa Đặng Tiểu B́nh (bị tống giam) trở lại lănh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1973.

            Lúc Mao Trạch Đông đang hấp hối (Mao chết 1976) một cuộc đấu tranh quyền lực nảy sinh giữa Tứ nhân bang và phe liên minh của Đặng Tiểu B́nh, Chu Ân Lai và Diệp Kiếm Anh. Năm 1981, Tứ nhân bang bị đưa ra xét xử trước ṭa với tội danh chống Đảng, mức án tử h́nh . Sau khi được giảm khinh và khi măn hạn tù th́ tật bịnh rất nặng, Giang Thanh qua đời, Vương  Hồng Văn mất năm 1992, Trương Xuân Kiều mất năm 2005 và Diêu Văn Nguyên mất tháng 12/2005.

    

            Sau dây là những nhân-vật ngoài tiền-tuyến:

      Ngụy Minh Sâm (nguyên là Du Lâm Cơ Địa Phó Tư Lệnh Viên): Tây Sa Hải chiến Tiền tuyến Tổng Chỉ huy.

            TC không nói lư-do tại sao Ông này không được đề bạt, vẫn y nhiên "Phó Quân Chức". Nguỵ vẫn trong quân-ngũ đến tuổi hưu, sống thầm-lặng ít phát biểu cho đến khi chết vào năm 2007, "hưởng-niên" 88 tuổi.

            Một số Quan Chỉ-huy Trung-Cộng cấp Hạm-Trưởng, Chính Ủy, Hạm phó... tham chiến trận Hải-Chiến Hoàng-Sa năm 1974 nay cũng đă lớn tuổi, có người qua đời. Hầu hết bọn họ đă được thăng-cấp Tướng Hải-Quân và thấp nhất là Hải-Quân Đại-Tá. Chúng tôi ghi phiên-âm đầy đủ theo cách nói của Trung-Cộng[4] như sau đây:

 

 

 

1- Tây Sa Hải chiến Tiền tuyến Tổng Chỉ huy Ngụy Minh Sâm Tướng-Quân, 1937 niên 10 nguyệt tham gia bát lộ quân, th́ nhậm Hải quân Du Lâm Cơ Địa phó Tư Lệnh Viên (phó quân chức), Tây Sa Hải chiến hậu một hữu đắc đáo đề bạt, đáo ly hưu th́ y nhiên thị phó quân chức. 2007 niên 12 nguyệt, nguỵ lăo bệnh cổ, hưởng niên 88 tuế. [5]

2- Tây Sa Hải chiến 271 biên đội Chỉ Huy Viên Vương Khắc Cường, nhị đẳng công, th́ nhậm Liệp tiềm đĩnh 73 đại đội Đại Đội Trưởng, Tây Sa Hải chiến hậu tiên hậu nhậm Hải quân Du Lâm Cơ Địa phó Tư Lệnh Viên, Hải quân Học viện huấn luyện bộ Bộ Trưởng (Hải Quân Thiếu Tướng),  hiện dĩ thối hưu, tại Nam kinh an độ văn niên.

3- Tây Sa Hải chiến 271 biên đội Chỉ Huy Viên Vương Sùng Vân, th́ nhậm Liệp tiềm đĩnh 73 đại đội Chánh Ủy, vinh lập cá nhân tam đẳng công, Tây Sa Hải chiến hậu nhậm Quảng Châu Cơ Địa chánh tŕ bộ phó chủ nhậm  (Hải Quân Đại Tá), hiện dĩ thối hưu.

4- Tây Sa Hải chiến 389 biên đội Chỉ Huy Viên Tả Sùng Nghĩa, nhị đẳng công vinh lập giả, th́ nhậm Hải quân Tảo lôi hạm thập đại đội Đại Đội Trưởng, Tây Sa Hải chiến hậu nhậm Quảng Châu Cơ Địa phó Tư Lệnh Viên (Hải Quân Thiếu Tướng),  hiện dĩ bệnh cố.

5- Tây Sa Hải chiến 389 biên đội Chỉ Huy Viên Dương Phúc Vinh, tam đẳng công vinh lập giả, th́ nhậm Tảo lôi hạm thập đại đội chánh tŕ ủy viên, Tây Sa Hải chiến hậu nhậm Du Lâm Cơ Địa chánh tŕ bộ chủ nhậm (Hải Quân Thiếu Tướng),  hiện dĩ thối hưu.

6- Tây Sa Hải chiến 271 biên đội dự bị Chỉ Huy Viên La Mai Thịnh, tam đẳng công vinh lập giả, th́ nhậm 73 đại đội phó Đại Đội Trưởng, Tây Sa Hải chiến hậu nhậm nghiễm châu hạm đĩnh học viện giáo nghiên thất chủ nhậm  (Hải quân Đại Tá),  hiện dĩ thối hưu.

7- Tây Sa Hải chiến 281 biên đội Chỉ Huy Viên Lưu Hỉ Trung, Liêu trữ nhân, 1947 niên tham gia giải phóng quân, tam đẳng công vinh lập giả, th́ nhậm liệp tiềm đĩnh 74 đại đội Đại Đội Trưởng, Tây Sa Hải chiến hậu nhậm Tây Sa tuần pḥng khu chủ nhậm, Tây Sa thủy cảnh khu Tư Lệnh, Du Lâm Cơ Địa phó Tư Lệnh Viên, Nam Hải hạm đội phó Tư Lệnh Viên (Hải Quân Thiếu Tướng),  hiện dĩ li hưu.

8-  Tây Sa Hải chiến 281 biên đội Chỉ Huy Viên Trương Chiêu Ngọc, San đông nhân, 1956 niên nhập ngũ, th́ nhậm liệp tiềm đĩnh 74 đại đội phó chánh tŕ ủy viên, Tây Sa Hải chiến hậu nhậm Khu trục hạm Chánh Ủy, Hải quân Quảng Châu Cơ Địa chánh tŕ bộ phó chủ nhậm  (Hải Quân Đại Tá), hiện dĩ thối hưu.

9- Tây Sa Hải chiến 274 đĩnh Đĩnh Trưởng Lí Phúc Tường, San đông nhân, 1957 niên nhập ngũ, nhất đẳng công thần, anh hùng Đĩnh Trưởng, Tây Sa Hải chiến hậu nhậm liệp tiềm đĩnh 73 đại đội phó Đại Đội Trưởng, nhân tại Hải chiến trung năo bộ thụ thương, 1978 niên bệnh thối hồi san đông yên thai lăo gia, lăo bạn khứ thế hậu dữ nhân tử trụ tại nhất khởi, sanh hoạt t́nh huống bỉ giác khốn nan.

10-. Tây Sa Hải chiến 389 hạm Hạm Trưởng Tiếu Đức Vạn, Hồ nam nhân, 1961 niên nhập ngũ, nhất đẳng công thần, anh hùng Hạm Trưởng,  Tây Sa Hải chiến hậu nhậm Hải ti tác chiến bộ phó Bộ Trưởng, Bộ Trưởng, Hải quân Phúc kiến cơ địa Tư lệnh bộ phó Tham mưu Trưởng, hạ môn thủy cảnh khu Tư Lệnh Viên, Thượng Hải cơ địa phó Tư Lệnh Viên, Chu San cơ địa Tư Lệnh Viên (Hải Quân Thiếu Tướng, chánh quân chức), hiện dĩ thối hưu.

11- Chính-Ủy Phùng-Tùng-Bách Và Đĩnh Phó K-274 Chu Tích Thông chết v́ đạn HQ-4 (ghi thêm: Đĩnh Trưởng K-274 Lí Phúc Tường cũng thụ thương năo bộ, giải ngũ, t́nh huống sanh hoạt bỉ giác khốn nan.)

12- Một Sĩ Quan tham chiến tại Hoàng Sa, sau này vang danh trong HQ/TC là Trần Vĩ Văn, Hải Quân Thiếu Tướng[6], chỉ-huy biên-đội tác-chiến Trường Sa 1988, tàn-sát nhiều HQND Việt Nam.

 

[1] BTV (TTX basam) http://anhbasam.wordpress.com/2011/12/14/tai-lieu-mat-ve-hai-chien-hoang-sa-do-trung-quoc-tiet-lo/. Xin cho nói lời công-đạo: Nguyễn Hữu Hạnh thật đúng là người "thiếu nhân cách", bịa đặt một chuyện hoàn toàn không có là 'Tổng thống Thiệu ŕnh rang tổ chức “mừng chiến thắng Hoàng Sa". Có chứng cớ h́nh ảnh ǵ chứng minh không ngoài việc nội bộ Hải-quân VNCH tiếp đón nhau trong t́nh đồng đội nơi cầu tàu quân cảng? Mất biển mất đảo, Hải-Quân chúng tôi đau buồn, ai nỡ nào làm vậy? Có chăng chỉ là những kẻ Vô Hạnh trở cờ, không biết xấu hổ, đặt điều thị phi dối trá?

[2] http://cpc.people.com.cn/GB/85037/8562040.html

[3] Chi-tiết vụ này được nhà báo Châu Minh Linh viết (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140105/hai-chien-hoang-sa-40-nam-nhin-lai-6-1-2014.aspx) như sau :

Với chiêu bài mạo xưng chủ quyền, giữa tháng 1.1974, theo yêu cầu của Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Chu Ân Lai, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên đặc biệt nhằm lập ra ban chuyên trách năm người phụ trách kế hoạch đánh Hoàng Sa - mà phía Trung Quốc gọi là “Cuộc phản kích Tây Sa” để tuyên truyền trong nước và che mắt dư luận quốc tế. Các lănh đạo cấp cao gồm Diệp Kiếm Anh - Chủ nhiệm Ban chuyên trách, cùng Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Đặng Tiểu Bình và Trần Tích Liên đã nghe Tô Chấn Hoa, Phó Tư lệnh Hải quân, báo cáo tình hình và đề nghị tấn công.

Vào thời điểm ấy, ngày 17.1.1974, tàu và quân lính Trung Quốc đă lởn vởn nhiều nơi quanh cụm Lưỡi Liềm và phía Việt Nam Cộng Ḥa đă điều tàu và quân ra để bảo vệ Hoàng Sa.

Chu Ân Lai cũng nhận báo cáo t́nh h́nh từ Cục phó Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân Trung Quốc Trường Lư Lực. Sau đó, họ Chu cùng Nguyên soái Diệp Kiếm Anh viết báo cáo gửi Mao Trạch Đông đề nghị tăng quân ra Hoàng Sa để chiếm đảo. Họ Mao lúc này đă 81 tuổi, sức khỏe sa sút, tinh thần thụt lùi, nhưng mộng bành trướng th́ lại không ngừng tăng tiến. Sau khi phê “đồng ư” vào báo cáo của Diệp và Chu, Mao nói thêm: “Trận này không thể không đánh!”.

Ở đây có một điểm cần lưu ư, đó là Mao Trạch Đông vốn là tổng công tŕnh sư của Cách mạng Văn hóa tàn khốc, Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều là hai thành viên của nhóm "Bè lũ Bốn Tên" chỉ đạo thực hiện Cách mạng Văn hóa; c̣n Đặng Tiểu B́nh vốn là một nạn nhân của cuộc cách mạng này và vừa được phục hồi danh dự chưa lâu. Giữa Mao, Vương, Trương; Đặng có nhiều ân oán hơn. Chỉ hơn hai năm sau đó, vào tháng 10.1976, ngay sau khi Mao Trạch Đông chết; Đặng Tiểu B́nh cùng Diệp Kiếm Anh đă bắt đầu ra tay trừng trị "Bè Lũ Bốn Tên" cùng dư đảng của nhóm này.

[4]西沙海战指挥员今何在? tây sa hải chiến chỉ huy viên kim tại ? (chúng tôi có sửa vài chữ cho dễ đọc theo âm nước ta). Quư vị chỉ cho chỗ sai, chúng tôi xin cảm tạ trước.

[5]Ngụy Minh Sâm hết nhiệm kỳ phó quân chức Du Lâm, đổi làm phó quân chức Quảng Châu năm 1977, rồi vẫn phó quân chức cố vấn tiếp vận Bộ Tư Lệnh HQ 1983, nghỉ hưu 1987. Trong khi đó, có tới 9 sĩ quan thuộc quyền ông tại Hoàng Sa, vượt cấp bậc ông, thăng lên hàm Đô Đốc!

[6]Tiểu-Sử của Văn có ghi vào năm 1974: Trần Vĩ Văn thời nhậm hộ vệ đĩnh đại đội phó tham mưu trưởng (?!), phụ trách đảm nhiệm biên đội đạo hàng (tức đại đội phó/tham mưu trưởng/hải hành)

 

 

Lưu Hỉ Trung qua đời ngày 19 tháng 4/2016 ở Quảng Châu, thọ 85 tuổi.

Tây Sa Hải chiến 281 biên đội Chỉ Huy Viên Lưu Hỉ Trung, Liêu trữ nhân, 1947 niên tham gia giải phóng quân, tam đẳng công vinh lập giả, th́ nhậm liệp tiềm đĩnh 74 đại đội Đại Đội Trưởng, Tây Sa Hải chiến hậu nhậm Tây Sa tuần pḥng khu chủ nhậm, Tây Sa thủy cảnh khu Tư Lệnh, Du Lâm Cơ Địa phó Tư Lệnh Viên, Nam Hải hạm đội phó Tư Lệnh Viên (Hải Quân Thiếu Tướng).


H́nh-ảnh hải-chiến trên mạng điện-tử Trung-Cộng ghi nhận toàn thể hạm-đội của chúng đối đầu với HQ-4:

Hồi 10.35 giờ

Hồi 11.00 giờ

Hai lần HQ-4 (với giàn Radar khổng-lồ) một ḿnh xung-kích vào giữa hạm-đội Tàu Đỏ (hồi 10.35 và hồi 11.00).

 

V́ quan binh chúng rất kém kiến thức nên đă bị HQ-4 bắn cho thiệt hại nặng đến độ tê-liệt. Nếu chúng biết sử dụng đạn xuyên thép nổ mạnh (HE - High explosive-piercing) th́ HQ-4 (lúc đó chiến-đấu hoàn-toàn đơn lẻ) đă nguy-khốn rồi, đâu c̣n có thể an-toàn được. Khi đoạn chiến, T-396, K-271, K-274 (tức là) ba tàu c̣n lại cũng bị thương tổn, đạn dược lại c̣n ít, nên chẳng biết làm ǵ...

TC tiết-lộ cảnh bi-đát của chúng lúc cuối qua các mạng tiêu-biểu như "china.com" & "xinhuanet.com" http://military.china.com/zh_cn/history4/62/20050222/12123210_3.html (ngày 22-2-2005) & http://news.xinhuanet.com/mil/2005-01/20/content_2484802.htm (ngày 20-1-2005) như sau:

Mặc dù hạm đội của Nam Việt đă bị đánh tơi bời, tàu bên quân ta lúc này cũng ở trong t́nh trạng không hay: Tàu 389 cháy măi không tắt, thân tàu bị nghiêng lệch nặng, buộc phải đưa vào băi cạn với sự hiệp trợ của các tàu bên ta để khỏi bị ch́m. Ba tàu c̣n lại cũng bị thương tổn, đạn dược lại c̣n ít, nên chẳng biết làm ǵ với tầu tuần tiễu số 10 đă không c̣n đủ năng lực tự vệ của Nam Việt. Cuối cùng phải để cho 2 tàu chống ngầm 281 và 282 của quân ta đưa tàu tuần tiễu số 10 của bên quân địch nhấn ch́m xuống biển.尽管南越舰队被击溃,我方舰艇此时自己的状况也很不妙:389艇大火未熄,艇身严重倾斜,不得不在我方鱼轮的协助下冲滩搁浅,以免沉没。其余三艇也都带伤,并且弹药不多,竟然拿南越已无自卫能力的10号巡防舰都没有办法。最后由我方的281、282两艘猎潜艇把敌10号巡防舰送入海底。

... tẫn quản nam việt hạm đội bị kích hội , ngă phương hạm đĩnh thử th́ tự kỉ đích trạng huống dă ngận bất diệu :389 đĩnh đại hỏa vị tức , đĩnh thân nghiêm trọng khuynh tà , bất đắc bất tại ngă phương ngư luân đích hiệp trợ hạ trùng than các thiển , dĩ miễn trầm một 。 ḱ dư tam đĩnh dă đô đái thương , tịnh thả đạn dược bất đa , cánh nhiên nă nam việt dĩ vô tự vệ năng lực đích 10 hào tuần pḥng hạm đô một hữu bạn pháp 。 tối hậu do ngă phương đích 281、282 lưỡng tao liệp tiềm đĩnh bả địch 10 hào tuần pḥng hạm tống nhập hải để 。...

 

Trên đây là di ảnh chân dung những tử sĩ TC tại Hoàng-Sa (tiexue.net).

 

Người chết mồ yên mả đẹp, tạc tượng ghi danh, được thường xuyên cúng tế thăm viếng.

 

从西沙海战中走出了哪些将军?

ṭng tây sa hải chiến trung tẩu xuất liễu na ta tướng quân ?

 

Người sống sau hải chiến, thăng quan tiến chức. Cho tới tuổi về hưu, quan binh Trung-Cộng tham dự HC HoàngSa hưởng lắm vinh-dự. Nhiều Sĩ Quan thăng hàm Tướng-Công, xum xuê áo măo.

Một thông-báo của Trung Cộng loan truyền rầm rộ như sau:

"Nay công bố trực tuyến một thông tin về bảy vị Đô đốc Hải quân, từng chiến đấu tự vệ tại quần đảo Tây Sa thuộc các đơn vị tàu chiến. Bảy Đô đốc Hải quân này đă đóng góp xuất sắc vào việc xây dựng hải quân của nước Cộng ḥa. Nay họ đă về hưu, sống an b́nh trong những năm tháng hoàng hôn. 但他们奉献将名列千秋,让我们记住他们。 Các cống hiến của họ lưu truyền lại các thế hệ tương lai "tương danh liệt thiên thu", chúng ta hăy ghi nhớ. 他们是:刘喜中少将、王克强少将、左崇义少将、肖德万少将、张毓清少将、彭彰年少将、赵胜堂少将。 Đó là các vị Thiếu Tướng (Major General):

Đề Đốc Lưu Hỉ Trung Thiếu Tướng

Đề Đốc Vương Khắc Cường Thiếu Tướng

Đề Đốc Tả Sùng Nghĩa Thiếu Tướng

Đề Đốc Tiếu Đức Vạn Thiếu Tướng

Đề Đốc Trương Dục Thanh Thiếu Tướng

Đề Đốc Bành Chương Niên Thiếu Tướng

Đề Đốc Triệu Thắng Đường Thiếu Tướng

Chân dung hai Sĩ Quan (cấp nhỏ) trong Lực Lượng TC sau này thăng tới cấp Thiếu Tướng:

Bành Chương (trái), Triệu Thắng Đường (phải)

Vậy tối thiểu, dựa hơi chiến tích Hoàng Sa vẽ vời, cũng có tới 9 anh Khựa mang hàm Đô Đốc !

 

C̣n người lính VNCH chúng tôi tại Hoàng-Sa năm đó đến nay lưu lạc, tuổi già hưởng những ǵ?

 

 

 

Một phân cảnh "Trần Khánh Dư một ḿnh giữa Hạm-Đội TC" trong game: HCHS & HQ-4