(TC西沙海战)

04/26/18

Home
客观资料TưLiệu ChủQuyền VN
Tham-Luận Biển Đông
Chinese Landmen
Bản-Đồ Nước Triệu km2
T́m Bản-Đồ Nước Việt
Hải Phận Triệu Km2
Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2 (tiếp)
Hải Phận Valencia
Forum Openings
TàiLiệu PhápLư
Tonkin Gulf
Law of the Sea
RVN WhitePaper75
Monique-C-Gendreau
Lawyers' Opinion
Facts & Fictions
VN vs Chinese
VN Sovereignty
VN Water Culture
Declarations
SRVN's View
Observers' Seat
Taiwan Analysis
Naval Battles
Time Line
NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa
NguyễnNhă- HànChấnHoa
China Arguments
China's Boundary
China's Policy
China Next War
ChinaPropaganda-LuuVanLoi
Giải Ảo! HăyTỉnh Giấc Mơ Ma
AnhHùng NguyễnThànhSắc
ThuỷThủĐoàn HQ-4
ChiếnThuật ĐầuChữ T
HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa
Trận HoàngSa Hồ Hải
Hải-Chiến theo Trung-Cộng
Hải-Chiến theo BùiThanh
Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến
TâySa HảiChiến
HQ16-HQ5 Bắn Nhau
QuanBinhTC HoàngSa1974
HQ5-Ră Ngũ
Đại-Tá Ngạc Ở Đâu
ChuyệnMột ConTàu
Bông Hồng Cho Nhựt-Tảo
Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa
DanhSách CốThủ HoàngSa
TrươngVănLiêm-HQ5
TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử
Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu
AnhHùng BH NguyễnVănVượng
TưởngNiệm AnhHùng NguyễnVănĐồng
Phạm Ngọc Đa AnhHùng Tử-Sĩ
TaoBanNuocKhong
VĩnhBiệt NguyênNhi
CáchNhìn LịchSử XâmLược
NgườiLínhGiàHQ4 NgôThếLong
NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa
VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa
Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm
HànhQuân TrầnHưngĐạo47
Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4
Tài-Liệu CTCT/VNCH
Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến
TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT
Lố bịch kiểu Tàu phù
Hải-Chiến theo LữCôngBảy
Pḥng-Tai của HQ-4
Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ
TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch
AnhHùng BùiQuốcDanh
VũĐ́nhQuang-AnhHùngHảiPháo
Anh-Hùng Vương-Thương
VưongThếTuấn: HQ4 Xin Rút Lui
Người AnhHùng HoàngSa
Thư HT PhạmTrọngQuỳnh
Thư Bạn ĐồngMôn ChuVănAn
T́m Hiểu Gerald Kosh
Văn Tế HoàngSa
Những BàiCa HảiChiến HS
Thơ 32 Năm Kỷ-niệm
Thư Người Giám-Lộ
BứcThư 15 Năm
24 Years After Naval Battle
Tiểu Sử Vũ Hữu San
Tựa
ToànTập TàiLiệu HCHS
Tổng-kết Hải-Chiến
Hồi Kư Của NgườiVề Từ HoaLục
Thư Riêng Về Đơn-Vị
GiớiThiệu Dự Án
Gặp lại Niên-Trưởng NBT
TrùmMền HôXungPhong

 

Thủy Thủ Đoàn KTH Trần Khánh Dư HQ-4

 

Chân thành cảm ơn NT Cổ Tấn Tinh Châu đă nhớ đến HQ-4 chúng tôi.

 

Anh em HQ-4 nhớ Cơ Khí Nguyễn Mỹ (hầm máy 1) không?

        43 năm sau Nguyễn Mỹ vẫn cao to khỏe mạnh "như Mỹ", thường được trao danh dự thủ Quốc Quân kỳ.

Vô cùng hănh diện cho HQ4, chiếc Khu Trục Hạm oanh liệt một thời, đánh ch́m tàu Trung Cộng tại Hoàng Sa 1974. 

 

 

Xin chân thnh cm ơn KS Đỗ Thái Bình giúp cơ hội cho Anh Chị Em gia đình KTH Trần Khánh Dư HQ-4 được gặp mặt nhau sau 42 năm xa cách.

Hnh theo từ trái qua phải :

1/ Thượng sĩ Giám lộ Lữ Công Bảy               2/ Trung sĩ 1 Điện tử Mai Yến Ngọc  

3/ Thiếu úy Huỳnh Đắc Lộc                           4/ Trung sĩ 1 Điện tử Đỗ Văn Thọ  

5/ Thượng sĩ Trọng pháo Lê Văn Thành         6/ Kỹ Sư Đỗ Thái B́nh

7/ Hạ sĩ 1 Pḥng tai Nguyễn Văn Sáu             9/ Trung sĩ CK Vũ Đ́nh Thung  

10/ Trung s trọng pháo Lê Văn Mỹ               11/ Hạ sĩ cơ khí Thái Ngươn Bền  

13/ vợ anh Thái Ngươn Bền                           14/ Hạ sĩ cơ khí Trịnh Văn Quư

 

 

 

 

 Gặp bạn bè thân nhân cùng ư chí bảo vệ biển đáo VN chống Tàu cộng, thăm cả Dinh Độc Lập.

 

 

 

 

 

 

 


Danh-Sách Thuỷ-Thủ-Đoàn KTH Trần-Khánh-Dư HQ-4

tham-dự trận Hải-Chiến Hoàng-Sa ngày 19-1-1974.

 

 Cùng các bạn đồng-đội "Hoàng-Sa" thân ái,

Chúng tôi đă viết ra trong một tập tài-liệu HQVN 24 năm trước, khi gửi thư cho Thuỷ-Thủ-Đoàn KTH Trần-Khánh-Dư HQ-4: "Chúng ta không có tham-vọng làm một cuốn sử, chúng ta cũng không có tham-vọng tự bào-chữa hay suy-tôn cá-nhân nhưng tư-cách người thủy-thủ khi về già thúc đẩy chúng ta viết lại những ǵ thực, ít nhất là thời-gian, không-gian, biến-chuyển cho chính-xác, thêm vào đó là một chút đề-cập đến vai tṛ của chúng ta trên KTH Trần-Khánh-Dư... Bài học lịch-sử nào cũng đáng giá trong tương-lai mà !"

 

     Hôm nay, trong lúc trí nhớ c̣n khá, chúng tôi t́m lại h́nh-bóng các bạn và ghi nhận được một số tên anh em như sau:

HQ Thiếu-Tá Nguyễn Thành-Sắc (Hạm-Phó, Trưởng Sân Sau & 76.2 ly, đă qua đời tại Đức Quốc 2017)

HQ Đại-Uư Phạm-Văn-Diên (Trưởng Khối Hành Quân, đă qua đời tại Hoa Kỳ 1984)

Đại-Uư CK/HHTT Châu (Cơ Khí Trưởng) Đại Úy CK Phạm Huy Hy (CKT thay thế sau Hải Chiến Hoàng-Sa, đă qua đời tại Hoa Kỳ 2016)

HQ Trung Úy Ngô Thế Long Sĩ-Quan Nhân Viên kiêm Chiến trannh Chính Trị Thôn Trung Hiệp 1, xă Cam Hiệp Bắc, Cam Lâm, Khánh Ḥa. Sđt (0583)996037 hoặc 01272057176. email "Long Hanh" <longhanh1944@gmail.com>

HQ Trung Úy Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc-Sĩ Quan Pḥng Tai/ T iếp liệu.

HQ Trung Úy Nguyễn Đ́nh Long - Sĩ Quan Vận chuyển

Trung Úy CK Nguyễn Minh Truyết

HQ Trung-Uư Mai-Công-Minh Trọng Pháo Email mcmai@email.sjsu.edu

Trung-Uư Nguyễn-Văn-Tiên (Lê Phú Tuyên?) Truyền Tin

HQ Trung-Uư Nguyễn-Thanh-Tùng Chiến báo CIC

HQ Trung-Uư Phạm-Ngọc-Roa PT Hải hành

Trung-Úy Trương-Phi-Hùng Điện tử

HQ Trung Úy Đào Tú Anh- Văn pḥng

HQ Thiếu-Uư Bạch Quang Cậy, Email caybach@hotmail.com

HQ Thiếu-Uư Nguyễn-Phúc-Xá (hy-sinh)

Chuẩn-Úy CK Sen Pḥng-Tai

ThSI ĐP Thông (?)

CK Ngô Thành Nhơn

ThSI GL Vơ Gia Ry Quản Nội Trưởng

ThSI TX Trần-Dục (QNT sau ThSI Ry)

ThS GL Lữ Công Bảy

TSIVCh Ngọc (lái tàu khi tác chiến)

TSIDT Mai Yên Ngoc

TSIDT Đỗ Văn Thọ, 67A 700 121, Bà Điểm đt 01676646258

TSI Đức- phụ trách Thư viện

TSIGL Khiết

TSITP Lê Văn Thành (có 9 người con tại Q. Thủ Đức)

TSTP Lê Văn M

TrSICK Lạc

TrSIPT Tính

TrSCK Vũ Đ́nh Thung (hầm máy 4, Số quân: 71A707055)

TrSBT Hiệp

TS CK Rạng

Ha Si 1 QK  Vũ Văn Chu (Tiep Lieu) ngogiatuong79@yahoo.com

Hạ-Sĩ Long

HSGL Phấn

Hạ sĩ BT Nguyễn Văn Thắng, Đổ bộ & viết bài

HSIVCh Bùi Quốc Danh (hy-sinh)

TT DK Lắm

TTI DK Nga

HSIDK Cậy

TT1CK Hoa

HSPT Nguyễn Văn Sáu

HSCK Thái Nguơn Bền, vợ +5 con, nhà  73 tổ 2 ấpn Hùng xăn Thuận Tây, tp Cao Lănh Đồng Tháp

HSCK Nguyễn Mỹ (hầm máy 1) San Jose, CA 95111.

HSDK Vân

TTIPT Duc (hay Đức)

HSICK Dũng

HS TP Trần Văn Phước

TTPT Phúc

 

Toán Đổ Bộ xung phong lên trấn giữ đảo Cam Tuyền:

1- HQ Trung úy Lê Văn Dũng
2- Trung sĩ CK Trịnh Chí
3-Trung sĩ PT Phan Văn Bắc
4-Trung sĩ GL Đặng Văn Lâm
5-Trung sĩ TP Thạch Cung
6-Trung sĩ TP Nguyễn Văn Hội
7-Hạ sĩ BT Nguyễn Văn Thắng viết bài "Tôi Đ Đến Đ" ni về tri
tù Thu-Dung Quảng Châu TC
8-Hạ sĩ QK Trương Q. Nghiêm
9-Hạ sĩ TP Trần Văn Chương
10-Hạ sĩ CK Phan Văn Huy
11-Hạ sĩ PT Nguyễn Hữu Hùng
12-Hạ sĩ VC Nguyễn Ngọc Thanh
13-Thủy thủ KT Lư Chấn Hưng

14- Trung sĩ ĐT Nguyễn Văn Quư (bị thương, được thả trước 13 người trên)

(Trong b/c, Bí Thư Thắng ghi: Tr/uư Dũng, ĐT Quư, TP Hội, TP Cung, TP Chương, PT Bắc, QK Nghiêm, BT Thắng, KT Hưng, CK Chí, CK Huy, PT Hùng, VC Thanh, và GL Lâm).

 

 

 


Danh-Sách Thuỷ-Thủ-Đoàn KTH Trần-Khánh-Dư HQ-4

tham-dự trận Hải-Chiến Hoàng-Sa ngày 19-1-1974.

 

 Cùng các bạn đồng-đội "Hoàng-Sa" thân ái,

Chúng tôi đă viết ra trong một tập tài-liệu HQVN 24 năm trước, khi gửi thư cho Thuỷ-Thủ-Đoàn KTH Trần-Khánh-Dư HQ-4: "Chúng ta không có tham-vọng làm một cuốn sử, chúng ta cũng không có tham-vọng tự bào-chữa hay suy-tôn cá-nhân nhưng tư-cách người thủy-thủ khi về già thúc đẩy chúng ta viết lại những ǵ thực, ít nhất là thời-gian, không-gian, biến-chuyển cho chính-xác, thêm vào đó là một chút đề-cập đến vai tṛ của chúng ta trên KTH Trần-Khánh-Dư... Bài học lịch-sử nào cũng đáng giá trong tương-lai mà !"

 

     Hôm nay, trong lúc trí nhớ c̣n khá, chúng tôi t́m lại h́nh-bóng các bạn và ghi nhận được một số tên anh em như sau:

HQ Thiếu-Tá Nguyễn Thành-Sắc (Hạm-Phó, Trưởng Sân Sau & 76.2 ly, đă qua đời tại Đức Quốc 2017)

HQ Đại-Uư Phạm-Văn-Diên (Trưởng Khối Hành Quân, đă qua đời tại Hoa Kỳ 1984)

Đại-Uư CK/HHTT Châu (Cơ Khí Trưởng) Đại Úy CK Phạm Huy Hy (CKT thay thế sau Hải Chiến Hoàng-Sa, đă qua đời tại Hoa Kỳ 2016)

HQ Trung Úy Ngô Thế Long Sĩ-Quan Nhân Viên kiêm Chiến trannh Chính Trị Thôn Trung Hiệp 1, xă Cam Hiệp Bắc, Cam Lâm, Khánh Ḥa. Sđt (0583)996037 hoặc 01272057176. email "Long Hanh" <longhanh1944@gmail.com>

HQ Trung Úy Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc-Sĩ Quan Pḥng Tai/ T iếp liệu.

HQ Trung Úy Nguyễn Đ́nh Long - Sĩ Quan Vận chuyển

Trung Úy CK Nguyễn Minh Truyết

HQ Trung-Uư Mai-Công-Minh Trọng Pháo Email mcmai@email.sjsu.edu

Trung-Uư Nguyễn-Văn-Tiên (Lê Phú Tuyên?) Truyền Tin

HQ Trung-Uư Nguyễn-Thanh-Tùng Chiến báo CIC

HQ Trung-Uư Phạm-Ngọc-Roa PT Hải hành

Trung-Úy Trương-Phi-Hùng Điện tử

HQ Trung Úy Đào Tú Anh- Văn pḥng

HQ Tr/uy Đỗ Thanh Vẽ     

HQ Thiếu-Uư Bạch Quang Cậy, Email caybach@hotmail.com

HQ Thiếu-Uư Nguyễn-Phúc-Xá (hy-sinh)

Chuẩn-Úy CK Sen Pḥng-Tai

ThSI ĐP Thông (?)

CK Ngô Thành Nhơn

ThSI GL Vơ Gia Ry Quản Nội Trưởng

ThSI TX Trần-Dục (QNT sau ThSI Ry)

ThS GL Lữ Công Bảy

TSIVCh Ngọc (lái tàu khi tác chiến)

TSIDT Mai Yên Ngoc

TSIDT Đỗ Văn Thọ, 67A 700 121, Bà Điểm đt 01676646258

TSI Đức- phụ trách Thư viện

TSIGL Khiết

TSITP Lê Văn Thành (có 9 người con tại Q. Thủ Đức)

TSTP Lê Văn Mỹ

TrSICK Lạc

TrSIPT Tính

TrSCK Vũ Đ́nh Thung (hầm máy 4, Số quân: 71A707055)

TrSBT Hiệp

TS CK Rạng

Ha Si 1 QK  Vũ Văn Chu (Tiep Lieu) ngogiatuong79@yahoo.com

Hạ-Sĩ Long

HSGL Phấn

Hạ sĩ BT Nguyễn Văn Thắng, Đổ bộ & viết bài

HSIVCh Bùi Quốc Danh (hy-sinh)

TT DK Lắm

TTI DK Nga

HSIDK Cậy

TT1CK Hoa

HSPT Nguyễn Văn Sáu

HSCK Thái Nguơn Bền, vợ +5 con, nhà  73 tổ 2 ấpn Hùng xăn Thuận Tây, tp Cao Lănh Đồng Tháp

HSCK Nguyễn Mỹ (hầm máy 1) San Jose, CA 95111.

HSDK Vân

TTIPT Duc (hay Đức)

HSICK Dũng

HS TP Trần Văn Phước

TTPT Phúc

 

Toán Đổ Bộ xung phong lên trấn giữ đảo Cam Tuyền:

1- HQ Trung úy Lê Văn Dũng
2- Trung sĩ CK Trịnh Chí
3-Trung sĩ PT Phan Văn Bắc
4-Trung sĩ GL Đặng Văn Lâm
5-Trung sĩ TP Thạch Cung
6-Trung sĩ TP Nguyễn Văn Hội
7-Hạ sĩ BT Nguyễn Văn Thắng
viết bài "Tôi Đ Đến Đ" ni về tri tù Thu-Dung Quảng Châu TC
8-Hạ sĩ QK Trương Q. Nghiêm
9-Hạ sĩ TP Trần Văn Chương
10-Hạ sĩ CK Phan Văn Huy
11-Hạ sĩ PT Nguyễn Hữu Hùng
12-Hạ sĩ VC Nguyễn Ngọc Thanh
13-Thủy thủ KT Lư Chấn Hưng

14- Trung sĩ ĐT Nguyễn Văn Quư (bị thương, được thả trước 13 người trên)

(Trong b/c, Bí Thư Thắng ghi: Tr/uư Dũng, ĐT Quư, TP Hội, TP Cung, TP Chương, PT Bắc, QK Nghiêm, BT Thắng, KT Hưng, CK Chí, CK Huy, PT Hùng, VC Thanh, và GL Lâm).

  

Một ḿnh đối diện địch quân, hải-pháo HQ-4 nổ liên tục suốt trận xáp lá cà.

- Tàu Cộng viết: 南越军舰的第一炮瞄准的是中方舰艇的指挥台,由于其瞄准了很长时间 

nam việt quân hạm đích đệ nhất pháo miểu chuẩn đích thị trung phương hạm đĩnh đích chỉ huy thai, do vu ḱ miểu chuẩn liễu ngận trường th́ gian. sở dĩ pháo đạn đả đích ngận chuẩn.

Tàu chiến Nam Việt (HQ-4) bắn phát đầu tiên (10:22) nhằm vào các tàu Trung Cộng. Do (HQ-4) ngằm mục tiêu (được lệnh chuẩn bị) trong một thời gian rất dài, nên khi bắn rất chính xác. 
Có phóng viên c̣n diễn tả HQ-4 xung trận bắn địch trúng như khi bắn bia. 76 ly khạc đạn ra gấp 5, 7 lần khi yểm trợ tác xạ.

- Từ số lương vỏ đồng (vỏ đồng 1/5 tổng số, 4/5 vỏ sắt vứt ngay xuống biển) tàu nộp Pḥng Tiếp-Liệu khi lănh đạn thay thế, mà suy ra số đạn bắn TC rơ ràng!

-----

Tin mới nhận được:

HS TP Trần Văn Phước (nhận $100.00 quà Xuân Ất Mùi BĐ/2015) 

Tin thêm chi-tiết về mấy gia đ́nh đông con sau đây (tháng 4-2014):

HSCK Thái Nguơn Bền, vợ +5 con, nhà 73 tổ 2 ấpn Hùng, xăn Thuận Tây, tp Cao Lănh, Đồng Tháp, đt: 097-596-7890.

HSTX Trần Văn Chấn, vợ +8 con, nhà 50/1 ấp B́nh Cang 1, xă B́nh Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An.

TSĐT Mai Yến Ngọc, vợ +5 con, nhà 20 khu phố 1, đường Thủ Khoa Thừa, thị trấnThủ Thừa, Long An, đt: 093-492-4817

HSGL Nguyễn Văn Phấn, vợ +4 con, nhà 50/1 ấpBà Phổ, xă B́nh Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An, đt: 094-414-5225.

Chúng tôi xin ghi thêm tên TS Lê Văn Thanh theo nội dung Email (August 28, 2014, Today at 1:38 AM) của nick "khanhdu tran":

tai vi con coi trong danh sach linh hai quan di tren chiec hq4 cua chu khong co ten ba cua con.Con chi muon la chu bo sung them ten ba con la LE VAN THANH luc do ba con cung co tham chien tran hoang sa nam 74.luc do ba con chi la trung si thoi ba con noi la ong dung o khau sung dau 76.2ly.ong co di hoc o hawai ve.hien tai thi ba con dang o vn va co 9 nguoi con trai. Con chi hy vong la ten ba con duoc chu ghi vao danh sach tren chiec khu truc ham HQ4 tran khanh du..

Xin chân thành cảm ơn Cựu HQ Nguyễn-Văn-Tạo (VBQG, Dana Point, CA) của HQ-4 nhớ đồng đội, gửi tặng quà.

 

Xin các bạn HQ-4 điền khuyết sửa chữa, liên-lạc để chúng ta có được một danh-sách đầy đủ hơn :

Vũ Hữu San, Email vuhuusan@yahoo.com

HQ Trung Úy Ngô Thế Long, longhanh1944@gmail.com, Thôn Trung Hiệp 1, xă Cam Hiệp Bắc, Cam Lâm, Khánh Ḥa. Sđt (0583)996037 hoặc 01272057176.

Mai-Công-Minh Email mcmai@email.sjsu.edu

Bạch Quang Cậy, Email caybach@hotmail.com

Lữ Công Bảy, Điện thoại (8) 49 88 648 891 (di động) 37 291 105 (nhà)

Phạm Ngọc Roa, Lâm Đồng 09 02 150 588 (di động) & 06 33 845 362 (nhà)

Đỗ Văn Thọ, Bà Điểm, 01 67 664 6258 (nhà).


Cháu Vũ Đ́nh Khôi viết:

Cháu đă chuyển nội dung của bác San cho ba cháu (ông Vũ Đ́nh Thung), cảm ơn bác đă cập nhật thông tin. Ông rất vui khi nhớ lại những kỷ niệm dường như mới hôm qua đây. Hầu như các thông tin về trận hải chiến mà ba cháu kể đều đúng với những ǵ các bác đă viết, dù lúc đó chưa có Internet và ba cháu cũng chưa bao giờ sử dụng Internet, cháu cũng đọc lại bài của bác Lữ Công Bảy đăng báo trong nước cách đây vài năm. Trên mạng Internet có vài bài khác của những người họ cố t́nh hạ thấp cuộc chiến này bằng việc suy diễn này nọ. Thiệt t́nh, họ có mặt trong cuộc chiến đó đâu mà phát ngôn cho tử tế chính xác.

Những h́nh ảnh giấy tờ để cháu hỏi lại ba cháu. Qua bao nhiêu năm thăng trầm chắc khó giữ được nguyên vẹn, nhất là những năm cuộc sống xă hội đầy biến động trong nước sau khi "bị giải phóng". Cháu nghĩ giá trị lớn nhất là t́nh cảm của những người c̣n sống làm mọi việc nhằm tôn vinh đúng giá trị cuộc hải chiến (việc mà trong nước giờ họ cũng ư thức được, nhưng thực hiện khá dè dặt).

Hôm qua cháu kiểm tra lại thấy các tên miền .tk mà bác San gởi hầu như bị cấm truy cập từ Việt Nam ( đó là lư do trước kia cháu t́m kiếm thông tin khá vất vả). Do đó giờ cháu phải dùng chương tŕnh vượt tường lửa (firewall) hoặc tŕnh duyệt Tor để vào đọc nhiều thông tin của bác.

Cháu chú các bác và gia đ́nh cuối tuần vui vẻ, nhiều sức khỏe.

Vũ Đ́nh Khôi

---
Nhắn tin của cháu Vũ Đ́nh Khôi, con trai ông Vũ Đ́nh Thung

Cháu xin cung cấp thông tin đầy đủ về ba cháu như sau:

Họ tên: Vũ Đ́nh Thung, Cấp bậc: Trung sỹ Cơ khí (hầm máy 4, KTH Trần Khánh Dư HQ-4), Số quân: 71A707055, Quê quán: Tuy Phong, B́nh Thuận

Hiện tại đang sinh sống tại: Liên Hương, Tuy Phong, B́nh Thuận, Việt Nam.

Email: khoivd@gmail.com (email này của cháu).

Và ba cháu cũng muốn t́m thông tin của 2 người bạn trên chiến hạm HQ-4 này là:

1. Trung sỹ cơ khí Rạng

2. Hạ sỹ 1 Xuân

Cháu chúc các bác và gia đ́nh nhiều sức khỏe.

Vũ Đ́nh Khôi

Nhắn tin của con gái ông Vũ Văn Chu

Số nhà 51B/20 đường Minh Phụng Phường 5 Quận 06 thành phố Hồ Chí Minh ;tai biến liệt nửa người vào năm 2011;điện thoại  0938658612. Mong gặp bạn xưa

Email: ngogiatuong79@yahoo.com


Kinh thua Qúy Vị Gia đ́nh Tử Sĩ Hoàng Sa,

Nhan dip Gio Tran HoangSa & Tet Nguyen Dan Mau Tuat, dai dien HQ-4 trong nuoc và than nhan tu si HCHS da den vieng tham các tu si Hoang Sa, tai chua va tai Nghia Trang QLVNCH Bien Hoa .

Dac biet dang huong tai Chua Thich Ca, truoc di cot cua Co Anh Hung Nguyen Phuc Xa, cung nguyen cau huong linh Co anh Hung Bui Quoc Danh da vi nuoc hy sinh.

Nhân đây, xin chuc các đại gia đ́nh Tử Sĩ Hoàng Sa mọi người vui khỏe, vạn sự như ư. Hy vọng chúng ta gặp lại nhau hàng năm. (Lữ Công Bảy giám lộ hq4)

 

Điện thư do cháu Thảo (con ô Nguyễn Thành Trí) như sau:

 Hôm nay 4/2/18 các gia đ́nh Hoàng sa họp nhau đi đốt nhang cho các tử sĩ Hoàng sa: Nguyen Phuc Xá, Bùi Quốc Danh của Hq4, Trần Văn Xuân của HQVN , lên nghĩa trang quân đội Biên Ḥa thăm mộ phần TS Nguyễn Hồng Châu Hq10 và có đến nhà thắp nhang cho Trung tá Trần Văn Tâm hạm trưởng tiền nhiệm của hq10 ( khóa 9 SQHQNT) . Có em Hoàng Sa ở Cần thơ lên , em Huế con chú Lương Thanh Thú cùng 4 bà quả phụ : bác Thà , bác Châu , cô Lợi , cô Thạch cùng đi . Chú Lữ Công Bảy giám lộ hq4 làm trưởng đoàn .


Nhắn tin của Cô Giáng Tiên, con gái ông Lê Quang Minh, Cựu Hạm Phó HQ-4

Con tên Giáng Tiên, t́m cha cựu HQ T/ tá LÊ QUANG MINH, mất liên lạc từ trại cải tạo SUỐI MÁU BIÊN HOÀ. Trong trại, Ba con thiền yoga, không ăn ǵ trong nhiều ngày và nhường phần ăn của ḿnh cho các Bác cùng trại. Mong CÁC BÁC CẢI TẠO CHUNG TẠI SUỐI MÁU nhớ xem là CHA CON ĐĂ BỊ CHUYỂN ĐẾN TRẠI NÀO VÀ SỐNG CHẾT RA SAO … để con có thể t́m tiếp.
Một số thông tin về Ba con như sau:
- Tên: LÊ QUANG MINH, sinh năm 12/3/1942,
- Người miền Nam, cao khoảng 1.73m(?), có 5 đứa con – 4 gái, 1 trai. Vợ là Giáo viên tiểu học.
- Cấp bậc Hải Quân Thiếu tá,nơi phục vụ cuối cùng là Khu Trục hạm HQ4 Trần Khánh Dư, dưới quyền Hạm Trưởng HQ Trung Tá Vũ Hữu San.
- Đăng kư học tập cải tạo tại Saigon, đă ở tại trại cải tạo Thành Ông Năm Hóc Môn. Sau đó bị chuyển qua trại Suối Máu Biên Hoà và mất liên lạc từ trại nạy
- Con có nghe kể lại là trong trại cải tạo Suối Máu Biên Hoà , Ba con có thực hành thiền yoga, có thể không ăn ǵ trong nhiều ngày và lấy phần ăn của ḿnh nhường cho các Bác các Chú ở cùng trại.
- Khoảng cuối năm 1977, theo tin của một bác Sĩ Quan ở gần nhà được tạm tha v́ vợ chết, là “Ba của con đă trốn trại cùng với 4 người nữa. Những người Quản giáo trại giam tuyên bố đă bắn chết hết rồi, nhưng họ không đem xác về trại”. Đến nay, con không nhớ được tên của Bác ấy và tên trại cải tạo mà Bác ấy nói, v́ lúc đó con c̣n nhỏ quá, mới 12 tuổi. Chiều tối hôm ấy, khi Mẹ con đi bán về nhà có đi t́m Bác ấy để hỏi thăm, nhưng Bác ấy đă quay vào trại rồi.
Con rất biết ơn và trân trọng mọi thông tin của các Bác về Ba con.

Ông Lê Quang Minh trong quân-phục lục-quân

Tin lượm lặt trên Internet như sau:

- Le Quang Minh, A20 Re-education Camp, died in detention. - See more at: http://dartcenter.org/content/camp-z30-d-survivors-8#.Uq37SE13ucw.

- Lê Quang Minh (trưởng ban thi đua) chết ở A20

Kính gửi các chú bác cựu quân nhân, bà con trên các diễn đàn internet. 

Gia Đ́nh Tử Sĩ chúng tôi  đang t́m những quư vị nào từng là cựu tù "Cải Tạo" tại Bù Gia Mập vào khoăng thời gian 1976-1977.

Chị Lê Hồng Giáng Tiên, sinh năm 1965, con gái trưởng của:

Thiếu tá Hải Quân Lê Quang Minh, sinh ngày 19/3/1942, Khoá 15 SQ Thủ Đức. Nơi phục vụ cuối cùng là Chiến hạm HQ-4, Trần Khánh Dư.

Bị mất tích khoảng năm 1976-1977 tại trại cải tạo Bu Gia Mập, Phước Long.

Chị Giáng Tiên rất mong được liên lạc với các chú bác cựu tù "Cải Tạo" trại Bù Gia Mập có biết thông tin mất tích của thân phụ.  Nếu quư vị nào biết đưọc tin trên xin nhắn dùm chúng tôi qua email:

Gia Đ́nh Tữ Sĩ VNCH:  gdts.info@gmail.com

Mọi chi tiết đều rất quư giá cho gia đ́nh chị Giáng Tiên và GDTS.

Cám ơn quư vị rất nhiều và cầu chúc quư vị và gia đ́nh luôn dồi dào sức khoẻ.

Kính thư,

GĐTS

The member of The Returning Casualty Group

Tin tức liên-hệ vị Hạm-phó thân quư & và cuối cùng của HQ-4 chúng tôi, xin gửi vè

Email: vuhuusan@yahoo.com

Cám ơn quư vị trước. Cầu chúc quư vị và gia đ́nh luôn luôn vui khoẻ.

 

 

     

Home | 客观资料TưLiệu ChủQuyền VN | Tham-Luận Biển Đông | Chinese Landmen | Bản-Đồ Nước Triệu km2 | T́m Bản-Đồ Nước Việt | Hải Phận Triệu Km2 | Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2 (tiếp) | Hải Phận Valencia | Forum Openings | TàiLiệu PhápLư | Tonkin Gulf | Law of the Sea | RVN WhitePaper75 | Monique-C-Gendreau | Lawyers' Opinion | Facts & Fictions | VN vs Chinese | VN Sovereignty | VN Water Culture | Declarations | SRVN's View | Observers' Seat | Taiwan Analysis | Naval Battles | Time Line | NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa | NguyễnNhă- HànChấnHoa | China Arguments | China's Boundary | China's Policy | China Next War | ChinaPropaganda-LuuVanLoi | Giải Ảo! HăyTỉnh Giấc Mơ Ma | AnhHùng NguyễnThànhSắc | ThuỷThủĐoàn HQ-4 | ChiếnThuật ĐầuChữ T | HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa | Trận HoàngSa Hồ Hải | Hải-Chiến theo Trung-Cộng | Hải-Chiến theo BùiThanh | Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến | TâySa HảiChiến | HQ16-HQ5 Bắn Nhau | QuanBinhTC HoàngSa1974 | HQ5-Ră Ngũ | Đại-Tá Ngạc Ở Đâu | ChuyệnMột ConTàu | Bông Hồng Cho Nhựt-Tảo | Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa | DanhSách CốThủ HoàngSa | TrươngVănLiêm-HQ5 | TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử | Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu | AnhHùng BH NguyễnVănVượng | TưởngNiệm AnhHùng NguyễnVănĐồng | Phạm Ngọc Đa AnhHùng Tử-Sĩ | TaoBanNuocKhong | VĩnhBiệt NguyênNhi | CáchNhìn LịchSử XâmLược | NgườiLínhGiàHQ4 NgôThếLong | NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa | VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa | Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm | HànhQuân TrầnHưngĐạo47 | Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4 | Tài-Liệu CTCT/VNCH | Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến | TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT | Lố bịch kiểu Tàu phù | Hải-Chiến theo LữCôngBảy | Pḥng-Tai của HQ-4 | Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ | TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch | AnhHùng BùiQuốcDanh | VũĐ́nhQuang-AnhHùngHảiPháo | Anh-Hùng Vương-Thương | VưongThếTuấn: HQ4 Xin Rút Lui | Người AnhHùng HoàngSa | Thư HT PhạmTrọngQuỳnh | Thư Bạn ĐồngMôn ChuVănAn | T́m Hiểu Gerald Kosh | Văn Tế HoàngSa | Những BàiCa HảiChiến HS | Thơ 32 Năm Kỷ-niệm | Thư Người Giám-Lộ | BứcThư 15 Năm | 24 Years After Naval Battle | Tiểu Sử Vũ Hữu San | Tựa | ToànTập TàiLiệu HCHS | Tổng-kết Hải-Chiến | Hồi Kư Của NgườiVề Từ HoaLục | Thư Riêng Về Đơn-Vị | GiớiThiệu Dự Án | Gặp lại Niên-Trưởng NBT | TrùmMền HôXungPhong

This site was last updated 04/08/18

Free Web Hosting