Trang Trùm Mền Hô Xung Phong

Cách xa dăm, mười hải lư. Hạm Trưởng anh dũng xoay đuôi tàu lại phía địch, vừa chạy vừa hô: Chọn mục tiêu, Đánh! Đánh cận chiến! Đánh!

Có vị anh-hùng lại c̣n đang tâm vứt "trách nhiệm dẫn lộ", giựt tay lái của Thủy Thủ, tự tay lái tàu lấy cho chắc ăn "con đà điểu


 

Người xưa đồng ḷng quyết chiến, thành công vẻ vang

Lịch sử oai hùng ngàn năm xưa lúc này đă sang trang, lật ngược... Ngày nay, lănh đạo lấp ló trước cảnh nước lạ tàu lạ... nấp sau hậu trường! Nguy biến th́ đảng ta cứ hô tử thủ rồi lên máy bay mang dollars chuồn trước! 

Có người suy ngẫm, rất thích thâm ư trong bức tranh mờ ảo này! Đời đầy những kẻ trùm mền hô xung phong! Không biết có bao nhiêu người trong cái đám hô “Đánh!” này đă hoàn thành nghĩa vụ quân sự? Không biết trong đó có bao nhiêu người sẽ lên tuyến đầu hay là t́m mọi cách trốn lính?


Nhân nói chuyên Hải Chiến Hoàng Sa, người ta văng vẳng nghe hồi âm từ hơn 40 Nam xưa vọng lại.